Košík je prázdný

Každý má silnou stránku. OdhAL TU Svou s námi.

ALTUS počítačové  školicí středisko
založeno 1999


Kurzy na míru

Kurzy se slevou

Podrobná osnova kurzu Kancelářské minimum (Windows, Word, Excel, Outlook):

1. První den – Windows

1.1. Prostředí Windows (popis obrazovky, plocha, Stavový řádek, ad.)

1.2. Tlačítko Start a skupiny aplikací

1.3. Práce v oknech (spuštění, ukončení, změna velikosti, ad.)

1.4. Průzkumník

1.4.1. Složky (účel a použití)

1.4.2. Soubory (typy souborů, tvorba, kopírování, mazání, ad.)

1.4.3. Paměťová média a jejich používání (USB disk, CD, DVD)

1.5. Koš (význam a použití)

1.6. Využití pravého tlačítka myši

1. První den – Word

2.1. Tlačítko Office / karta Soubor – Backstage (vysvětlení a použití)

2.2. Ukládání souborů do různých složek

2.3. Pásy karet

2.4. Pohyb v dokumentu

2.5. Označování textu

2.6. Práce s bloky textu

2.7. Formátování písma

2.8. Formátování odstavců

2. Druhý den – Word

3.1. Tabulátory

3.2. Seznamy (číslované a odrážkované)

3.3. Tabulka a její úpravy

3.4. Speciální znaky (ü, °C, ©, ♂, ad.)

3.5. Základní automatické opravy

3.6. Kontrola pravopisu + Dělení slov

3.7. Číslování stránek

3.8. Tisky

2. Druhý den – Excel

4.1. Nejpoužívanější manipulace s buňkami, řádky a sloupci

4.2. Základní formátování buněk (číselné, textové, datumové, grafické, ad.)

4.3. Výchozí možnosti podmíněných formátů

4.4. Grafické úpravy tabulky

4.5. Jednoduché výpočty – vzorce a funkce

4.6. Použití relativních a absolutních adres

5. Třetí den – Excel

5.1. Grafy (Návrh, Rozložení, Formát)

5.2. Minigrafy (pouze verze 2010)

5.3. Práce s listy

5.4. Základní databázové nástroje (řazení a filtrování dat)

5.5. Rozložení a Vzhled stránky

5.6. Záhlaví a zápatí

5.7. Tisky

6. Třetí den – Outlook

6.1. Adresáti (Komu, Kopie, Skrytá)

6.2. Nastavení zprávy (Sledování, Doručení, Hlasování)

6.3. Přílohy

6.4. Historie zpráv (podokno osob)

6.5. Automatické podpisy

6.6. Pravidla a upozornění

6.7. Automatické odpovědi