Košík je prázdný

Kurzy na míru

Podrobná osnova kurzu Visual Basic for Applications Microsoft Excel:

1. První den

1.1. Nahrávání, spouštění a umístění maker

1.2. Prostředí editoru VBA

1.3. Projekt, modul, procedura

1.4. Notace zápisu kódu VBA

1.5. Optimalizace kódu nahraného makrem

1.6. Deklarace a naplnění proměnných

1.7. Aritmetické, textové a logické operátory

1.8. Vlastnosti a metody buněk a oblastí

2.1. Objektový model Excelu

2.2. Objekty, kontejnery a kolekce

2. Druhý den

2.3. Tvorba vlastního kódu VBA

2.4. Uživatelem definované funkce (UDF)

2.5. Cykly k opakovanému provádění kódu

2.6. Cykly pro členy kolekce

2.7. Pokročilé ladění a optimalizace kódu

2.8. Dialogová okna

3.1. Ovládací prvky formuláře a prvky ActiveX

3.2. Vytvoření uživatelského formuláře (UserForm)

3.3. Ovládací prvky uživatelského formuláře (Toolbox)

3.4. Spuštění uživatelského formuláře z listu

3.5. Uchování dat uživatelského formuláře

3.6. Přenesení dat z formuláře na list

3.7. Události listu a sešitu

3.8. Tvorba doplňku