Košík je prázdný

Kurzy na míru

Mistrovství v Excelu III

OBSAH KURZU

Tento kurz je určen posluchačům, kteří potřebují využívat analytické nástroje a funkce programu Excel určené k hromadnému zpracování velkého objemu dat. Zde se mj. naučí správným zásadám zamezujícím riziku poškození, nebo ztráty dat či jejich relevance a dalším možnostem jejich získávání a úpravám dat rozsáhlých datových oblastí před samotným zpracováním.
Obsahem kurzu je také vyčištění a analýza dat. Od statistických souhrnů po kontingenční tabulky:

1. Statistické funkce
2. Ověření dat
3. Porovnání tabulek různými metodami
4. Rozšířené filtry
5. Souhrny a seskupení
6. Kontingenční tabulky a grafy
7. Scénáře

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:
Online kurz v rozsahu 16 hodin (2 x 8 hodin).
K absolvování potřebuje účastník vlastní PC s instalovanou aplikací MS Excel a připojení k internetu po celou dobu online výuky.