Košík je prázdný

Kurzy na míru

Mistrovství v Excelu I

OBSAH KURZU:
Kurz je určen posluchačům bez zkušeností s programem Excel, kteří potřebují efektivně navrhnout a vytvořit jednoduchou, graficky úhlednou a matematicky funkční tabulku. Její data následně převést do podoby vhodného grafu a nastavit vhodný tiskový výstup. Na základě ukázkových příkladů natrénovat základní grafické a matematické nástroje programu a optimální postupy tvorby tabulek.
Obsahem kurzu jsou možnosti formátování, základní matematické operace a funkce, grafy a náhled na práci s daty:

1. Grafické úpravy tabulek a jejích částí
2. Jednoduché výpočty v tabulce - základní vzorce
3. Vkládání jednoduchých, tzv. inteligentních funkcí
4. Adresace buněk - relativní a absolutní
5. Úvod do tvorby a využití grafů
6. Úvod do databázových nástrojů Excelu
7. Rozložení a vzhled stránky

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:
Online kurz v rozsahu 16 hodin (2 x 8 hodin).
K absolvování potřebuje účastník vlastní PC s instalovanou aplikací MS Excel a připojení k internetu po celou dobu online výuky.